тут наведено частину Публічного Договору, стосовно конфіденційності і захисту персональних даних


9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ і ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ9.1. Клієнт забезпечує збереження конфіденційності всієї інформації (в тому числі комерційної та банківської таємниці) та документації, отриманої від QAGroup усно чи письмово у зв’язку із наданням Послуги за цим Договором.

9.2. Клієнт забезпечує належне збереження такої інформації і документації та її захист від крадіжки, псування, втрати або несанкціонованого доступу, та запобігатиме передачі або іншому розкриттю такої інформації або документації будь-якій третій особі, за винятком випадків, коли такі передача або розкриття письмово дозволені QAGroup, або здійснюються органами влади (включаючи органи підтримання правопорядку) згідно з вимогами чинного законодавства України.

9.3. Зобов’язання за цими пунктами не поширюються на інформацію, що на час її отримання була загальновідомою або стала загальновідомою не з вини Клієнта або QAGroup.

9.4. Надаючи свої персональні дані на сайті https://qagroup.org  при реєстрації або оформленні Замовлення, Клієнт надає QAGroup свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

9.5. QAGroup зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію. Не вважається порушенням надання QAGroup інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з QAGroup, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Клієнтом, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.6. Клієнт несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. QAGroup не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Клієнта або невідповідністю її дійсності.